Woningbouw in Waalwijk

Op dinsdagavond 21 april 2016 vond de vergadering van de commissie ruimte plaats. Hier stonden diverse onderwerpen op het programma, zoals het kunstwerk op de voormalige school aan het Vredesplein en het economisch programma. Als GroenLinksaf maakten wij ons het meest druk om de bouwplannen aan de rand van het Hoefsvengebied. Het college stelt voor om in dit gebied 210 woningen te bouwen.

Vragen aan de wethouder

GroenLinksaf stond vooraf al uiterst kritisch tegenover dit plan. Daarom stelden wij veel vragen aan de wethouder over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van dit plan. Ook stelden wij inhoudelijke vragen over inhoud van het plan, de relatie tot de omgeving als recreatiegebied & natuurgebied en de mate van duurzaamheid. De vragen werden In een aantal gevallen matig of niet beantwoord door de wethouder. Om die hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Akkerlanen bouwplannen
Plangebied woningbouw

In debat met de inwoners

Een belangrijk punt van kritiek van onze kant is dat er geen maatschappelijke debat is gevoerd over de wenselijkheid om daar te wonen. Het laatste feitelijke gesprek hierover met de inwoners van Waalwijk heeft begin 2008 plaatsgevonden. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen is nauwelijks iets over dit onderwerp opgenomen. Volgens GroenLinksaf moet voordat overgegaan kan worden tot een dergelijk project met grote impact op een gebied waar alle Waalwijkers plezier aan beleven de discussie met de mensen aangegaan worden. Dit wordt nu nagelaten.

Vervolg

Op 19 mei 2016 vindt de raadsvergadering over de plannen plaats. Voor die tijd hebben wij de antwoorden op de schriftelijke vragen. Ook de provincie moet nog over de plannen een beslissing nemen, dit gebeurt waarschijnlijk in het derde kwartaal.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

De begroting voor 2022

05-11-2021 De begroting van 2022 is de laatse begroting waar de huidige gemeenteraad over besluit. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de begroting voor 2023

LEES MEER

Afvalproeven grondstoffenbeleid

05-10-2021 We zijn blij dat er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is besloten dat er afvalproeven uitgevoerd gaan worden om later te bepalen hoe

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk