Woningbouw in Waalwijk

Op dinsdagavond 21 april 2016 vond de vergadering van de commissie ruimte plaats. Hier stonden diverse onderwerpen op het programma, zoals het kunstwerk op de voormalige school aan het Vredesplein en het economisch programma. Als GroenLinksaf maakten wij ons het meest druk om de bouwplannen aan de rand van het Hoefsvengebied. Het college stelt voor om in dit gebied 210 woningen te bouwen.

Vragen aan de wethouder

GroenLinksaf stond vooraf al uiterst kritisch tegenover dit plan. Daarom stelden wij veel vragen aan de wethouder over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van dit plan. Ook stelden wij inhoudelijke vragen over inhoud van het plan, de relatie tot de omgeving als recreatiegebied & natuurgebied en de mate van duurzaamheid. De vragen werden In een aantal gevallen matig of niet beantwoord door de wethouder. Om die hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Akkerlanen bouwplannen
Plangebied woningbouw

In debat met de inwoners

Een belangrijk punt van kritiek van onze kant is dat er geen maatschappelijke debat is gevoerd over de wenselijkheid om daar te wonen. Het laatste feitelijke gesprek hierover met de inwoners van Waalwijk heeft begin 2008 plaatsgevonden. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen is nauwelijks iets over dit onderwerp opgenomen. Volgens GroenLinksaf moet voordat overgegaan kan worden tot een dergelijk project met grote impact op een gebied waar alle Waalwijkers plezier aan beleven de discussie met de mensen aangegaan worden. Dit wordt nu nagelaten.

Vervolg

Op 19 mei 2016 vindt de raadsvergadering over de plannen plaats. Voor die tijd hebben wij de antwoorden op de schriftelijke vragen. Ook de provincie moet nog over de plannen een beslissing nemen, dit gebeurt waarschijnlijk in het derde kwartaal.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk