EEN DUURZAME OMGEVING

EEN DUURZAME OMGEVING GroenLinksaf vindt dat we zuinig moeten omspringen met het klimaat. We brengen regelmatig het belang van het klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor onze gemeente ter sprake. Maatschappelijke initiatieven kunnen onze duurzame samenleving verder kleur geven. Wij steunen plannen die Waalwijk groener en socialer maken waar het kan. Zo gaven we onder […]

JIJ MAG HET ZEGGEN!

JIJ MAG HET ZEGGEN! Samen maken wij de samenleving. Samen maken wij Waalwijk. Inwoners staan centraal bij het beleid van Waalwijk. Zij kennen Waalwijk door en door. GroenLinksaf wil dat de kennis en kunde van inwoners optimaal gebruikt wordt en dat de gemeente zo georganiseerd is dat zij inwoners kan helpen en stimuleren iets te […]

KANSEN EERLIJK (VER)DELEN

KANSEN EERLIJK (VER)DELEN GroenLinksaf wil een samenleving waarin iedereen de kansen krijgt en pakt die nodig zijn om zelfredzaam te zijn. Een maatschappij waarin de verschillen – met name op sociaaleconomisch gebied – afnemen. Daarvoor is beleid nodig dat geeft en vraagt; beleid dat de gemeente uitdaagt het maximale te doen en dat onze inwoners […]

EEN GROENE EN GEZONDE OMGEVING

EEN GROENE EN GEZONDE OMGEVING GroenLinksaf vindt een gezonde leefomgeving van groot belang. Zo hebben wij de afgelopen raadsperiode voorkomen dat de normen voor geuroverlast van agrariërs versoepeld werden en hebben we de geluidsoverlast van de A59 bespreekbaar gemaakt. Over de verhoogde uitstoot van stikstof hebben wij een fel debat gevoerd. En we zetten ons […]

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk