Maak kennis met Yvette van Laar, kandidaat-raadslid voor GroenLinksaf

02-03-2022

Elke week tot aan de verkiezingen stelt één van onze top 10 kandidaten zich voor. Deze week: Yvette van Laar, nummer 3 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart.

Wie ben je?

Ik ben Yvette van Laar en woon met mijn man in Sprang-Capelle. Ik werk als trainer/adviseur bij een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De sociale focus van GroenLinksaf spreekt mij uiteraard erg aan. Daarnaast geloof ik dat sociaal hand in hand gaat met groen; willen we de wereld voor iedereen beter maken, dus zullen we ook voor onze aarde moeten zorgen.

Wat zijn de successen van Groenlinksaf waar jij trots op bent?

Ondanks de moeilijkheden op het gebied van de betaalbaarheid van zorg, ben ik er trots op dat we hebben mogen bijdragen aan het bereikbaar en beschikbaar houden van zorg voor hen die dat nodig hebben. De afgelopen jaren is team WijZ bijvoorbeeld omgevormd, waardoor de dienstverlening verbeterd is. Daarnaast wordt er meer ingezet op preventie en vroegsignalering (zo is er bijvoorbeeld een versterkte inzet van het schoolmaatschappelijk werk), wat latere inzet van meer specialistische zorg kan voorkomen.

Wat is voor jou een belangrijk aandachtspunt voor de komende raadsperiode?

Voor de komende periode zet GroenLinksaf opnieuw in op het bereikbaar houden van zorg in alle facetten voor hen die dat nodig hebben. Zorg vanuit de WMO-voorzieningen, zorg die onze jeugd nodig heeft én de zorg in het medisch domein moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze inwoners. Daarnaast geloof ik erin dat het belangrijk is om als burgers elkaar te helpen waar mogelijk. Initiatieven die aan de sociale cohesie bijdragen juich ik daarom van harte toe. Graag wil ik daar zelf een voorbeeld voor zijn in mijn omgeving.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Invoering opkoopbescherming

01-05-2022 De huidige wooncrisis is een groot probleem. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen, ook in de gemeente Waalwijk. In september van vorig

LEES MEER

Bezoek Solar Valley

11-03-2022 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan onze kandidaten op werkbezoek bij een aantal organisaties, bedrijven en instellingen waarmee wij een gedeelde visie hebben. Onlangs

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk