Meer inzet op duurzame en gezonde schoolgebouwen

23-12-2021

Onlangs werd door de Waalwijkse gemeenteraad besloten dat de gemeente de komende jaren gaat investeren in nog meer duurzame en gezonde schoolgebouwen voor basisscholen. Ook wordt er ingezet op meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In 2018 stelde de gemeenteraad een beleidsdocument vast dat heeft gezorgd voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen van OBS van der Heijden en de Pater van de Geld. Vanuit hetzelfde document zijn nu ook het nieuwe schoolgebouw voor basisschool Meerdijk en het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de Kongingsschool en basisschool Vrijhoeve in voorbereiding.

Het nieuwe beleidsdocument dat de gemeenteraad onlangs heeft aangenomen geeft de huidige ambities van de gemeente en schoolbesturen weer. Een van de speerpunten is het werken aan duurzame en gezonde schoolgebouwen. De gebouwen moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen, zoals een laag energieverbruik. Ook moet er een gezond klimaat zijn binnen de schoolgebouwen. Een ander aandachtspunt is de samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs. De gemeente erkent de meerwaarde hiervan als het gaat om de doorgaande leer- en ontwikkellijn van kinderen en kijkt naar de mogelijkheden om kinderopvang en basisonderwijs in één gebouw te huisvesten.

Voor GroenLinksaf is onderwijs een belangrijk thema. We zijn dan ook blij dat het nieuwe beleidsplan is aangenomen. Goed onderwijs is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van een kind en voor kansengelijkheid. Daarvoor is een goede onderwijshuisvesting essentieel. Een duurzaam een gezond schoolgebouw heeft namelijk een positief effect op het onderwijs. “Waalwijk loopt voorop met de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen. Daar mogen we met recht trots op zijn” – Sandra van den Udenhout, raadslid GroenLinksaf.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk