Meer inzet op duurzame en gezonde schoolgebouwen

23-12-2021

Onlangs werd door de Waalwijkse gemeenteraad besloten dat de gemeente de komende jaren gaat investeren in nog meer duurzame en gezonde schoolgebouwen voor basisscholen. Ook wordt er ingezet op meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In 2018 stelde de gemeenteraad een beleidsdocument vast dat heeft gezorgd voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen van OBS van der Heijden en de Pater van de Geld. Vanuit hetzelfde document zijn nu ook het nieuwe schoolgebouw voor basisschool Meerdijk en het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de Kongingsschool en basisschool Vrijhoeve in voorbereiding.

Het nieuwe beleidsdocument dat de gemeenteraad onlangs heeft aangenomen geeft de huidige ambities van de gemeente en schoolbesturen weer. Een van de speerpunten is het werken aan duurzame en gezonde schoolgebouwen. De gebouwen moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen, zoals een laag energieverbruik. Ook moet er een gezond klimaat zijn binnen de schoolgebouwen. Een ander aandachtspunt is de samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs. De gemeente erkent de meerwaarde hiervan als het gaat om de doorgaande leer- en ontwikkellijn van kinderen en kijkt naar de mogelijkheden om kinderopvang en basisonderwijs in één gebouw te huisvesten.

Voor GroenLinksaf is onderwijs een belangrijk thema. We zijn dan ook blij dat het nieuwe beleidsplan is aangenomen. Goed onderwijs is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van een kind en voor kansengelijkheid. Daarvoor is een goede onderwijshuisvesting essentieel. Een duurzaam een gezond schoolgebouw heeft namelijk een positief effect op het onderwijs. “Waalwijk loopt voorop met de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen. Daar mogen we met recht trots op zijn” – Sandra van den Udenhout, raadslid GroenLinksaf.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk