Meer inzet op duurzame en gezonde schoolgebouwen

23-12-2021

Onlangs werd door de Waalwijkse gemeenteraad besloten dat de gemeente de komende jaren gaat investeren in nog meer duurzame en gezonde schoolgebouwen voor basisscholen. Ook wordt er ingezet op meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In 2018 stelde de gemeenteraad een beleidsdocument vast dat heeft gezorgd voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen van OBS van der Heijden en de Pater van de Geld. Vanuit hetzelfde document zijn nu ook het nieuwe schoolgebouw voor basisschool Meerdijk en het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de Kongingsschool en basisschool Vrijhoeve in voorbereiding.

Het nieuwe beleidsdocument dat de gemeenteraad onlangs heeft aangenomen geeft de huidige ambities van de gemeente en schoolbesturen weer. Een van de speerpunten is het werken aan duurzame en gezonde schoolgebouwen. De gebouwen moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen, zoals een laag energieverbruik. Ook moet er een gezond klimaat zijn binnen de schoolgebouwen. Een ander aandachtspunt is de samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs. De gemeente erkent de meerwaarde hiervan als het gaat om de doorgaande leer- en ontwikkellijn van kinderen en kijkt naar de mogelijkheden om kinderopvang en basisonderwijs in één gebouw te huisvesten.

Voor GroenLinksaf is onderwijs een belangrijk thema. We zijn dan ook blij dat het nieuwe beleidsplan is aangenomen. Goed onderwijs is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van een kind en voor kansengelijkheid. Daarvoor is een goede onderwijshuisvesting essentieel. Een duurzaam een gezond schoolgebouw heeft namelijk een positief effect op het onderwijs. “Waalwijk loopt voorop met de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen. Daar mogen we met recht trots op zijn” – Sandra van den Udenhout, raadslid GroenLinksaf.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Nieuwe bomen Crispijnstraat Waalwijk

Vragen over Bomen

We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen en opmerkingen gekregen over de bomenkap langs de Mozartlaan in Waalwijk. Begrijpelijk, want het is een ingrijpende

LEES MEER
voor elkaar WMO

WMO Beleid Waalwijk

Tijdens de Gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft de voltallige raad ingestemd met het WMO Beleidsplan. Dat is een geweldig resultaat en een opsteker voor het

LEES MEER
baardwijkse overlaat

Geluidsscherm Baardwijk

Geluidsoverlast van de Maasroute A59, we hebben er in onze gemeente dagelijks mee te maken. Vooral de mensen in Baardwijk staan er mee op en

LEES MEER
groenlinksaf pleit voor beter OV

Beter OV in de kernen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart 2023 stelde de Waalwijkse gemeenteraad het mobiliteitsplan vast. Een uitgebreid document waarin veel van de doelen van de

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk